aperi innovatie #2 – de lifeline messenger

Hoe gaat het vandaag met je? Neem je deel aan de namiddagactiviteit? Mag ik je inschrijven voor de wandeling morgen? In eerste instantie alledaagse gesprekken tussen de verpleging en de bewoners, maar tegelijkertijd wordt dit persoonlijk contact ook aangewend om een zekere vorm van niet-stigmatiserende sociale controle te handhaven. In assistentiewoningen en serviceflats is het persoonlijk contact tussen verpleging en bewoner namelijk minder voorkomend dan in traditionele woon- en zorgcentra.

aperi ontwikkelde hiervoor specifiek de lifeline messenger, een berichtendienst waarbij de verschillende zorgactoren (verpleging/directie) een boodschap (bericht/vraag) kunnen sturen naar een individu of een groep van mensen. Dit bericht wordt gestuurd naar het heen-en-weerschriftje op het touchscreen in de kamer van de bewoner. Zowel een auditief als een visueel signaal op het touchscreen brengt de bewoner hiervan op de hoogte. De bewoner moet de vraag beantwoorden of aangeven dat het bericht gelezen werd.

De voordelen zijn legio. Zonder grote en dure investeringen kan men toch een efficiënte controle uitoefenen op de (in)activiteit van de bewoners. De zorgorganisatie kan via de berichtendienst zeer snel de bewoners op de hoogte brengen van hun activiteitenkalender, algemene mededelingen, etc én het zorgt ervoor dat de bewoners en verzorgers op een interactieve manier met elkaar om gaan.